2010

Turpinās akcija mākslinieks muzejā , 29.04.2010


Svinēsim svētkus kopā!, 28.04.2010


Ielūdzam Jūs uz Rīgas Jūgendstila muzeja pirmo gadadienu, 21.04.2010


Izsludinām vizuālās mākslas konkursu „Rīgas namu fasāžu iemītnieki”, 08.04.2010


Aprīlis - mākslas mēnesis Rīgas Jūgendstila muzejā, 08.04.2010


Atklāta Rīgas Jūgendstila muzeja restaurētā ēdamistaba, 02.04.2010


Atbalstām akciju "Lieldienu donors 2010", 01.04.2010


Turpinās akcija mākslinieks muzejā

Aprīlī Rīgas Jūgendstila muzejā veiksmīgi noritēja dažādas radošas aktivitātes Mākslas mēneša ietvaros. Iespēja vērot mākslinieku radošā darba procesā būs arī  maija mēnesī  -   mākslinieks Dainis Bērziņš trešdienās  strādās Rīgas Jūgendstila muzejā.

Arī apmeklētājiem tiks dota iespēja iejusties modeļa lomā jūgendstila interjerā – plkst. 16:00 mākslinieks skicēs interesentus. Ja vēlaties būt modelis, vēlams pieteikties iepriekš pa tālr. 67181465 .

Svinēsim svētkus kopā!

Rīgas Jūgendstila centrs aicina apmeklētājus ciemos pie sevis arī 1. un 4. maijā.
 
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā 4. maijā Rīgas Jūgendstila centrs organizē bezmaksas ekskursijas muzejā plkst. 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 un 17:00.
 
Lūdzam pieteikties ekskursijām savlaicīgi, zvanot pa tālruni 67181465.


Ielūdzam Jūs uz Rīgas Jūgendstila muzeja pirmo gadadienu

27. aprīlī Rīgas Jūgendstila muzejs svin savu pirmo gadadienu. Aicinām piedalīties bezmaksas ekskursijās pa muzejuplkst. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00.
Lūdzam uz ekskursijām pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni 67181465.

Izsludinām vizuālās mākslas konkursu „Rīgas namu fasāžu iemītnieki”

Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības Rīgas Jūgendstila centrs organizē vizuālās mākslas konkursu „Rīgas namu fasāžu iemītnieki”.
Izsludinot konkursu, vēlamies veicināt interesi par Rīgas arhitektūru un iesaistīt pilsētas skolu skolēnus tās radošā izpētē.

Jūgendstila periodā dabas motīvi bija ļoti populāri, tos izmantoja gan arhitektūrā, gan dekoratīvi lietišķajā mākslā. Rīgā, lai greznotu dzīvojamo un sabiedrisko ēku fasādes, ļoti bieži tika izmantoti dzīvnieku pasaules iedvesmoti dekoratīvie elementi. Ieskatoties fasāžu detaļās, var pamanīt visdažādākos dzīvniekus, kas satupuši abpus durvju ailēm, apvijušies ap balkonu margām, vai gozējas saulē logu vitrāžās.
 
1. Konkursa mērķis
Iesaistīt skolu jaunatni un pedagogus radošā sadarbībā, dziļāk izpazīstot jūgendstila būtību un simbolu valodu, kas bagātīgi izmantota 19./20.gadsimtu mijas ēku dekoratīvajos elementos.
 
2. Konkursa darbu saturs
Konkursa darbiem vizuāli jāatspoguļo Rīgas jūgendstila namu fasādēs redzamos dzīvniekus.
 
3. Konkursa darbu izpildījums un forma
3.1 Konkursā var piedalīties jebkurš Rīgas vispārizglītojošo skolu 1.-12.klases skolēns.
3.2. Konkursa norisinās no 2010.gada 8. aprīļa līdz 21. maijam.
3.3. Darbu izpildījuma tēlotājtehniku autors var izvēlēties pats pēc saviem ieskatiem. Darbiem nav jābūt noformētiem. Lapas otrā pusē tiek norādīts autora vārds, uzvārds, mācību iestāde, klase un kontaktinformācija. Nepieciešams norādīt ēku, kuras fasāde kalpojusi par iedvesmas avotu darba radīšanai.
3.4. Darbi jāiesniedz Rīgas Jūgendstila muzeja kases telpā Alberta ielā 12, Rīgā no 07.04.10. - 21.05.10., plkst. 10.00-18.00.
 
4. Darbu vērtēšana
4.1. Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, kuras darbā piedalīsies vizuālās mākslas pedagogi un Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības pārstāvji. Par galvenajiem vērtēšanas kritērijiem ir noteikti: darba atbilstību konkursa tēmai, darba un tēmas risinājuma oriģinalitāte, darba kvalitāte, konkursa darbu iesniegšanas noteikumu ievērošana.
4.2. Darbi tik vērtēti 3 vecuma grupās:
• 1. – 4. klase;
• 5. – 9. klase;
• 10. – 12. klase.
4.3. Katras vecuma grupas 3 labākie darbi tiks apbalvoti ar diplomu un veicināšanas balvu.
4.4. Godalgotie darbi kļūst par Rīgas Jūgendstila centra īpašumu un tie var tikt publicēti izdotajos informatīvajos materiālos.
4.4. Pārējie iesniegtie darbi netiek izsniegti atpakaļ autoram un paliek pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Jūgendstila centra muzeja arhīvā. To tālāka izmantošana tiek veikta pēc Rīgas Jūgendstila centra ieskatiem. Aprīlis - mākslas mēnesis Rīgas Jūgendstila muzejā

Akcija „Aprīlis – mākslas mēnesis” notiek sadarbībā ar J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzeju, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, māksliniekiem un mākslas zinātniekiem. Kad visapkārt daba glezno pavasari, Rīgas Jūgendstila muzejs atver savas durvis mākslai. No 8. līdz 30. aprīlim – Mākslas mēneša laikā – centīsimies radīt to gaisotni, kāda Alberta ielas 12. namā valdīja pirms vairāk kā 100 gadiem. Tad ēkas pirmā stāva dzīvoklī mitinājās arhitekts Konstantīns Pēkšēns, piektajā - gleznotājs Janis Rozentāls, un bieži pie viņiem viesojās tā laika izcilākie kultūras un mākslas darbinieki B. Borharts, A. Kronenbergs, Ā. Alksnis. Namā valdīja māksla visdažādākajās tās izpausmēs.
 
Muzejā apskatāma J. Rozentāla glezna „Teika”
Visu mēnesi sadarbībā ar J. Rozentāla Saldus novadpētniecības muzeju Rīgas Jūgendstila muzejā apskatāma J. Rozentāla glezna „Teika”.
 
Akcija „Gleznotājs muzejā”
Katru otrdienu, trešdienu un svētdienu no plkst. 13:00 līdz 15:00 muzejā strādās mākslinieks U. Pauzers vai arhitekts – mākslinieks D. Bērziņš.
Mākslinieki zīmēs jūgendstila priekšmetus un portretus. Darbus varēs iegādāties kā muzeja suvenīrus.

Katru piektdienu no plkst. 13:00 līdz 15:00 muzejā strādās Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņi.
Skolēni zīmēs muzeja interjera detaļas un priekšmetus no muzeja ekspozīcijas.

Pasākumu cikls „Muzeja lietu stāsti”
15. 04. plkst. 17.00  B. Borherta glezna „Pavasaris”
Pasākums veltīts Rīgas Jūgendstila muzeja ekspozīcijā apskatāmajai gleznai „Pavasaris” un tās autoram Bernhartam Borhartam. Paredzēts arī muzikāls priekšnesums. Par gleznu stāsta Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja speciāliste, mākslas vēsturniece, Mag. art. Edvarda Šmite.
Ieejas maksa: 1.50 LVL. Ar šo biļeti ieeja J.Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā par puscenu.
 
22. 04. plkst. 17.00 K.  Brencēna glezna „Sieviete”
Pasākums veltīts Rīgas Jūgendstila muzeja eksponētajai Kārļa Brencēna gleznai „Sieviete”. Paredzēts arī muzikāls priekšnesums. Par gleznu stāsta Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja speciāliste Marita Bērziņa.
Ieejas maksa 1.50 LVL. Ar šo biļeti ieeja J.Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā par puscenu.
 
Jūgendstila muzeja pirmā gadadiena
27.04. plkst. 14.00 Latvijas muzeju darbinieku tikšanās, atskats uz Rīgas Jūgendstila muzeja pirmo darba gadu.  Tā kā sadarbībā ar J. Rozentāla Saldus novadpētniecības muzeja kolekcijas  gleznas - J. Rozentāla glezna „Teika” prezentācija.
Bērnu zīmējumu konkurss „Rīgas namu fasāžu iemītnieki”

Bērnui zīmējumu konkurss "Rīgas namu fasāžu iemītnieki"
No 08.04. līdz  21.05. aicinām bērnus  zīmēt Rīgas jūgendstila namu fasādēs redzamos dzīvniekus. Konkurss noslēgsies akcijas „Maijs – ģimenes mēnesis” ietvaros.  1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – notiks uzvarētāju apbalvošana.
 
Ekskursija „Alberta ielas 12. nama stāsts”
Katru dienu, izņemot pirmdienas un otrdienas, plkst. 14.00
Ekskursijā iekļauti Rīgas Jūgendstila muzeja un Jaņa Rozentāla un Rūdolfa  Blaumaņa muzeja apmeklējumi.
Ekskursijas sākums Rīgas Jūgendstila muzejā. Mākslas mēneša ietvaros muzeja ekspozīcija papildināta ar J. Rozentāla gleznu „Teika”, kas eksponēta sadarbībā ar J. Rozentāla Saldus novadpētniecības muzeju. Pirmo reizi ekskursijas laikā apskatīsim nama vestibilu un kāpņu telpu ar dekoratīvajiem griestu gleznojumiem. Sekos viesošanās J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā.
Ieejas maksa 3.00 LVL
(Tajā iekļauta: ekskursija Rīgas Jūgendstila muzejā un kāpņu telpā - 2,00 LVL, un ekskursija J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā – 1,00 LVL) 
  
Lekciju cikls „J. Rozentāls un viņa laikabiedri”Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā. Lekcijas lasa Mag. Art. Dace Vosa.
Piektdienās plkst. 17.00
• 09. 04. plkst. 17:00 „Gleznotāji Janis Rozentāls un Ādams Alksnis - studiju un domu biedri”.
• 16. 04. plkst. 17:00 „Jaņa Rozentāla zīmēšanas studija un tās audzēkņi: Milda Grīnfelde, Kārlis Baltgailis, Alberts Kronenbergs, Konstantīns Rončevskis, Otis Skulme, Jānis Sudmalis, Indriķis Zeberiņš u.c.”
• 23. 04. plkst. 17:00 „Janis Rozentāls un Pēterburgas mākslas dzīve”
• 30. 04. plkst. 17:00 „19.gs. beigu - 20.gs. sākuma mākslas stilu un virzienu izpausmes J. Rozentāla glezniecībā”.
Par lekciju ciklu sīkāka informācija:  J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā, tālr. 67331641, 26586404.
Ieejas maksa – 1.00 Ls, skolēniem, studentiem un pensionāriem 0.50 Ls. Ar šo biļeti ieeja Rīgas Jūgendstila muzejā par puscenu
 


Atklāta Rīgas Jūgendstila muzeja restaurētā ēdamistaba

Gandrīz trīs mēnešus Rīgas Jūgendstila muzeja apmeklētājiem bija unikāla iespēja vērot ēdamistabas restaurāciju. Martā ēdamistabas iekārtošana ir pabeigta un tajā iekārtots 20. gs. sākumam atbilstošs interjers, kas pilnībā atklāj jūgendstila būtību – sākot ar autentisko telpas plānojumu un griestu gleznojumiem, līdz pat vissīkākajai detaļai – logu vitrāžām, ozolkoka sienu paneļiem un pat durvju un logu rokturiem.
 
Svinīgas pusdienas draugu lokā, ģimenes ēdienreizes ar stingri noteiktiem ieradumiem, zināms arhaisms un stingri kanoni raksturo 20. gs. sākuma pilsoniskās sabiedrības ēdamistabas gaisotni. Tas vērojams arī telpas iekārtojumā: centrā galds ar jūgendstilam raksturīgu servējumu, pie sienas spogulis, kura dekoratīvie gleznojumi sasaucas ar oriģinālajām ēdamistabas logu vitrāžām un vitrāžām 20. gadsimta sākuma trauku skapja durvīs. Ar kokgriezumiem un vitrāžām rotātās mēbeles, kas ir vietējo meistaru darbs, neatpaliek no tā laika labākajiem Eiropas paraugiem.
 
Līdz ar ēdamistabas restaurācijas darbu pabeigšanu noslēdzas izcilā latviešu arhitekta K. Pēkšēna dzīvokļa, kur iekārtots Rīgas Jūgendstila muzejs, restaurācija. Muzejs ir unikālas gan ar savu vēsturisko vērtību, gan izcilo, autentisko jūgendstila interjeru. Pašreiz muzejā apskatāms pilnībā atjaunots rīdzinieka dzīvoklis ar autentisku interjeru un plašu eksponātu klāstu, kas sniedz visaptverošu priekšstatu par jūgendstila laikmeta Rīgu un ļauj izjust jūgendstila gaisotni.
 
Muzeja ekspozīcijas autore Liesma Markova. Restaurāciju veica Ineta Liepa, Sandra Priežčiekure, Zigfrīds Priežčiekurs un Olga Savkina. Restaurācijas uzraudzību veica Gunita Čakare.


Atbalstām akciju "Lieldienu donors 2010"

Šogad akcija "Lieldienu donors" svin savu piekto gadskārtu. Akciju organize Latvijas Studentu vortals "StudentNet" sadarbiba ar Valsts asinsdonoru centru un Latvijas Universitati. Arī Rīgas Jūgendstila muzejs piedalās akcijā, aicinot visus tās dalībniekus aprīlī apmeklēt muzeju bez maksas.
 
"Lieldienu donors" sabiedrībā ir jau ļoti atpazīstama asins ziedošanas akcija, kas katru pavasari pulcina labas gribas cilvēkus, kurus vieno vēlme palīdzēt saglabāt to līdzcilvēku veselību un dzīvību, kam tas ir vitāli nepieciešams.
 
Aicinām cilvēkus būt atsaucīgiem ne tikai akciju laikā, bet ziedot asinis regulāri. Informāciju, kas svarīga nododot asinis, atradīsiet Valsts asinsdonoru centra mājas lapā internetā: www.vadc.gov.lv/tas_jazina.htm.
Bezmaksas telefons donoriem 80000003.


<< 2019 Aug >>
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31