2019

Izstāde "Jēkabs Dranda. Keramika"
, 30.08.2019


Ekskursijas trešdienās un piektdienās izstādē “Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade”
, 22.08.2019


Izstāde “Rīgas Jūgendstils. Arhitektūra un māksla” Līvu laukumā
, 22.07.2019


Ekskursijas izstādē “Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade”
, 10.07.2019


Izstāde "Jūgendstils Rīgā. Kolekcijas desmitgade"
, 21.06.2019


Izstāde “Īrisi”
, 20.06.2019


Izstāde “Alus kausi un trauki”
, 11.06.2019


Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” darba laiks svētkos
, 11.06.2019


Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” aicina atzīmēt Pasaules jūgendstila dienu
, 05.06.2019


Starptautiskā muzeju diena un muzeju nakts muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”
, 17.05.2019


Izstāde “Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla” Kingslinā, Lielbritānijā
, 15.05.2019


Bērnu rīts ar Ilgu Reiznieci
, 08.05.2019


Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” darba laiks svētkos
, 02.05.2019


Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena muzejā
, 01.05.2019


Muzeja darba laiks svētkos
, 18.04.2019


Meistardarbnīca " Lieldienu motīvu dekoratīvais cilnis ģipsī"
, 17.04.2019


Izstāde “Jūgendstila Lieldienas”
, 10.04.2019


Jūgendstila ceriņi Jaunmoku pilī
, 10.04.2019


Bērnu rīts ar folkloras deju kopu “Dandari” “Lieldienas gaidot”
, 07.04.2019


Ceļojošā izstāde "Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla" Telavivas
Bauhaus centrā
, 03.04.2019


Lekcija “Ar paleti un vijoli. Glezniecības un mūzikas savienība Johana Valtera dzīvē un mākslā”
, 01.04.2019


Porcelāna kolekcija “Skaistā dzīve” muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”
, 01.04.2019


Pastaiga izstāde “Mājas koncerts. Johanam Valteram −150” kopā ar pētnieci Kristiānu Ābeli.
, 11.03.2019


Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” svin arhitekta Konstantīna Pēkšēna 160 gadu jubileju
, 01.03.2019


Šodien ir Starptautiskā tūristu gidu diena!
, 21.02.2019


Izstāde “Mājas koncerts. Johanam Valteram −150” 
, 18.02.2019


2019.gada gidu kursi muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs"
, 15.02.2019


Bērnu rīts  “Mājas brīnumainās lietas”
, 11.02.2019


Mīlētāju dienas muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”
, 08.02.2019


Aicināt pavadīt radošu svētdienu muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”
, 06.02.2019


Izstāde "Rīgas jūgendstils. Arhitektūra un māksla” Dandī pilsētā
, 06.02.2019


Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” izstāde Skotijā
, 05.02.2019


Radošā darbnīca “Veiksmes ruksītis”
, 23.01.2019


Muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” būs skatāma Ineses Brants porcelāna darbu izstāde “Vij ziedus ap galvu...”
, 16.01.2019


“Jaunā gada pasaku rīts”
, 05.01.2019


2019.gada gidu kursi muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs"

Lai popularizētu jūgendstilu, muzejs „Rīgas Jūgendstila centrs” no 5. marta līdz  21. martam organizē izglītojošu programmu gidiem. Tā iepazīstina ar jūgendstila arhitektūru, mākslu un pilsētvides attīstību 20. gs. sākumā Rīgā un muzeju kā jūgendstila kultūras mantojuma glabātāju.

Programmas ietvaros gidiem būs iespēja detalizētāk iepazīt jūgendstila laikmeta novitātes un attīstības tendences. Lekcijas un praktiskās nodarbības būs veltītas Rīgas jūgendstila arhitektūrai, interjeriem un mākslai Rīgā 20. gs. sākumā. Ar saviem pētījumiem klātesošos iepazīstinās Latvijas vadošie pētnieki Dr. art Ilona Audere, Dr. art. Aija Brasliņa Dr. arch. Jānis Krastiņš, Velta Raudsepa, Dr. arch. Agrita Tipāne.
Šogad Muzejs “Rīgas Jūgendstila centrs” svin dibināšanas desmito gadadienu. Lai atskatītos uz kultūrvēsturisko nozīmīgo notikumu, būs iespēja uzzināt jūgendstila muzeja restaurācijas vēsturi. Sandras Priežčiekure prezentēs pētījumu “Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana”. Ar muzeja interjera un digitālo ekspozīciju, krājumu, sarīkojumiem, izglītojošām programmām un citām aktualitātēm iepazīstinās muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” speciālisti. Par jūgendstila ornamenta apguvi un muzejā organizētajām radošajām darbnīcām stāstīs keramiķe Iveta Šveisberga.
Lai iegūtu ieejas karti muzeja apmeklējumam un ekskursiju vadīšanai muzejā  pirmo reizi, jāapmeklē viss kurss – piecas nodarbības, kas notiks  5., 7., 12., 14. un 19. martā. Lai atjaunotu iepriekšējos gados iegūto apliecību, jāapmeklē tikai aktuālās informācijas kurss 21. martā.
Programmas mērķauditorija ir  Rīgā praktizējoši gidi, kā arī citi interesenti. Programma ir par maksu. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ dalību lūdzam pieteikt līdz 4.martam (ieskaitot), aizpildot anketu. Anketu var iegūt šeit vai rakstot uz epastu.
Pieteikšanās dalībai ekskursijā rakstot: jugendstils@riga.lv
 
Nolikums un programma:
 
„Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs””
NOLIKUMS
I Vispārīgā informācija
1. Mērķis
1.1. Padziļināt ārpus muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” (turpmāk – Muzejs) strādājošo gidu zināšanas par Muzeja ekspozīciju, lai popularizētu jūgendstilu Latvijas un ārvalstu tūristiem Muzejā un ārpus tā.
1.2. Paplašināt Muzeja piedāvājumu, sadarbojoties ar gidiem, kas strādā spāņu, lietuviešu, igauņu, norvēģu u.c. valodās.
2.Mērķauditorija
Gidi, kas vada ekskursijas Latvijas un ārvalstu tūristiem Rīgā.
II Programmas norise
1. Norises vieta
Rīga, Alberta iela 12.
2. Norises laiks
2.1. No 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 21. martam;
2.2. Programmas kopējais ilgums ne mazāk kā 20 akadēmiskās stundas.
3. Publicitāte.
Izglītojošā programma „Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs” (turpmāk – Izglītojošā programma) tiek popularizēta Muzeja mājas lapā  www.jugendstils.riga.lv. Informācija papildus tiek izsūtīta elektroniski sadarbības partneriem - tūroperatoriem un gidu asociācijām, kā arī gidi tiek informēti personiski.
4.  Pieteikšanās
Pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga.Bogdanova@riga.lv, un pa telefonu 67012401. Reģistrējoties izglītojošajai programmai, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, valodas, kurās strādā, un kontaktinformācija (telefona numurs, e- pasta adrese). Iesniegto pieteikumu kārtībā tiek veikta dalībnieku reģistrācija. Vietu skaits izglītojošajā programmā ir ierobežots. Reģistrācija tiek apstiprināta tikai pēc maksājuma veikšanas.  
5. Samaksa
5.1. Maksa par kursiem:
5.1.1. Ieejas biļete vienā Izglītojošās programmas nodarbībā (2 akadēmiskās stundas, t.i. 90 min.) 10.00 euro vienam dalībniekam.
5.1.2. Ieejas biļete desmit  Izglītojošās programmas nodarbībās (20 akadēmiskās stundas) ir 90.00 euro vienam dalībniekam.
5.1.3. Tiem dalībniekiem, kam 2017. vai 2018. gadā tika izsniegtas dalībnieku kartes un to derīguma termiņš ir beidzies, ieejas biļete Izglītojošās programmas Aktuālās informācijas nodarbībā (4 akadēmiskās stundas) ir 20.00 euro vienam dalībniekam.
5.2. Nodarbību apmaksa veicama 100 % apmērā līdz pirmās nodarbības sākumam, veicot bankas pārskaitījumu uz kontu LV53NDEA0021000016150*, veicot norēķinu skaidrā naudā vai veicot norēķinu bezskaidrā naudā Muzeja kasē.  
5.3 Lai apstiprinātu dalībnieka reģistrāciju, ir nepieciešams uzrādīt maksājuma apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevuma kopiju vai čeku).
* ja dalībnieks vēlas veikt apmaksu par nodarbību uz norādīto kontu, lūdzam iepriekš sazināties, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga.Bogdanova@riga.lv
III Izglītojošās programmas saturs
1. Lekciju kursa apraksts
Izglītojošā programma iepazīstina ar jūgendstila arhitektūru, mākslu un pilsētvides attīstību 20. gs. sākumā Rīgā. Tā dod ieskatu Muzeja kā jūgendstila kultūras mantojuma saglabātāja un popularizētāja darbībā. Izglītojošās programmas ietvaros tiek novadītas nodarbības ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas. Dalībniekiem, kam 2017. vai 2018. gadā gadā tika izsniegtas dalībnieku kartes un to derīguma termiņš ir beidzies,  jāapgūst tikai Aktuālās informācijas apmācības kurss (4 akadēmiskās stundas).
2. Lekciju un praktisko nodarbību tematika
Izglītojošā programma iepazīstina ar Rīgas jūgendstila arhitektūru, Muzeju un tā ekspozīciju, kā arī ar 20. gadsimta sākuma jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu un arhitekta Konstantīna Pēkšēna daiļradi.
IV Izglītojošās programmas noslēgums
Dalībniekiem, kas noklausījušies visas lekcijas un praktiskās nodarbības, tiek izsniegta Muzeja „Ieejas karte muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs””, kas apliecina dalību programmā. „Ieejas karte muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”” dod iespēju viena kalendārā gada laikā vairākkārt apmeklēt Muzeju bez maksas, kā arī sniegt informāciju par Muzeja ekspozīciju grupām, kuras pavada minētās kartes īpašnieks.
V Noslēguma jautājumi
Muzejs patur tiesības mainīt Izglītojošās programmas norises vietu, laiku, nodarbību kārtību un norisi.  


„Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs””
no 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 21. martam
Izglītojošās programmas „Informācijas dienas gidiem par muzeju “Rīgas Jūgendstila centrs” nodarbību norises laiki, temati un lektori:
Otrdiena, 5. marts.
18.00 – 21.30 Agrita Tipāne. Jūgendstila interjeri un to saglabāšana. Lekcija un praktiska nodarbība muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”.
Ceturtdiena, 7. marts.
18.00 – 19.30 Ilona Audere. Vitrāžu māksla Rīgā jūgendstila periodā. Lekcija. Ekspozīcijas piemēri.
20.00 – 21. 30 Aija Brasliņa. Jūgendstils Latvijas glezniecībā 19. – 20. gs. mijā. Lekcija.  Ekspozīcijas piemēri.
Otrdiena, 12. marts.
18.00 – 19.30 Jānis Krastiņš. Jūgendstila arhitektūra un arhitekti Rīgā un Latvijā. Lekcija. Ekspozīcijas piemēri.
20.00 – 21.30 Toms Tālbergs. Nozīmīgākie jūgendstila artefakti un to saglabāšana Lekcija. Praktiska nodarbība muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” krātuvē.
Ceturtdiena, 14. marts
18.00 – 18.45. Muzeja izglītojošās programmas. Lekcija.
19.00 – 21.30 Muzeja radošās darbnīcas:
Iveta Šveisberga. “Jūgendstila dekoratīvais cilnis ģipsī”
Kalvis Kārkliņš. Koka spiedogu radošā darbnīca “Iepazīsti jūgendstila ornamentu”.
Praktiska nodarbība.
Otrdiena, 19. marts.
18.00 – 19.30 Velta Raudsepa. Jūgendstils un dekoratīvā māksla. Attīstības aspekti Latvijā. Lekcija.
19.45 – 20.30 Sandra Priežčiekure. Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana (lekcija un praktiska  nodarbība muzejā).
20.40 – 21.20 Agnese Tambaka. Jūgendstila mantojumam veltītie pasākumi 2019. gadā. Lekcija.
21.20 – 21. 30. Programmas noslēgums.
Ceturtdiena, 21. marts. Aktuālais kurss (papildus nodarbība tikai apliecību atjaunošanai liela dalībnieku skaita gadījumā).
18.00 – 18.45 Sandra Priežčiekure. Muzeja telpu sienu un griestu dekoratīvās apdares izpēte un atjaunošana (lekcija un praktiska  nodarbība muzejā).
19.00 – 19.45 Agrita Tipāne. Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” aktualitātes.
20.00 – 20. 45 Agnese Tambaka. Jūgendstila mantojumam veltītie pasākumi 2019. gadā. Lekcija.
20.45- 21.30 Toms Tālbergs. Muzeja jaunieguvumi 2018. gadā. Lekcija.
2.        Pieteikšanās
Pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi Zaiga. Bogdanova@riga.lv, un pa telefonu 67012401 līdz 2019. gada 4. martam (ieskaitot)
 
 

<< 2019 Sep >>
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30