Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Brīvības iela 57 (1909.)

Ēkas harmoniski līdzsvarotā fasādes kompozīcija ar dažādu formu erkeru kārtojumu reprezentē formās izkoptu statenisko jūgendstilu, kas ir visai raksturīgs arhitekta Jāņa Alkšņa daiļradei.