Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Lāčplēša iela 21 (1910.)

Ēkai ir latviešu nacionālajam romantismam tuva mākslinieciskā izteiksme. Būvapjomu dinamisko kompozīciju vainago cilindrisks stūra tornis. Fasādes pirmā stāva reljefā apdare veidota no atsevišķiem cementa-kaļķu lējumā izgatavotiem ovāliem elementiem. Ieejas hallē fragmentāri saglabājies krāšņs keramikas flīžu panelis.