Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Krišjāņa Barona iela 40 (1907.)

Nacionālā romantisma stilistikā veidota ēka, kuras fasādes apdarē lietoti tikai dabīgi būvmateriāli. Arhitekts atteicies no ornamentāliem rotājumiem, bet izmantojis dažādu faktūru apmetumu un šūnakmeni. Erkera balstījumā un caurbrauktuves ailes pārsedzē eksponētas metāla konstruktīvās detaļas.