Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Ģertrūdes iela 26 (1908.)

Tipisks nacionālā romantisma piemērs. Samērā šaurajā fasādē ar divpakāpju rizalīta palīdzību panākta bagāta apjomu plastika. Rizalītu rotā atturīgi, apmetumā veidoti etnogrāfisku motīvu ciļņi.