Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Krišjāņa Valdemāra iela 69 (1909.)

Šīs ēkas fasādes apdarē etnogrāfiskie motīvi atveidoti nepastarpināti. Granītā izcirstajam balstam ieejas portālā Krišjāņa Valdemāra ielā 69 ir tautas koka celtniecībā izplatītu stabu forma.