Tel. ekskursiju pieteikšanai:

Tel. 67181465

Agrita Tipāne

direktore
Tel. + 371 67181185
agrita.tipane@riga.lv

Zaiga Bogdanova

direktores vietniece muzeja jautājumos
Tel. + 371 67012401
zaiga.bogdanova@riga.lv

Toms Tālbergs

Krājuma glabātājs
tel.+371 67181062
toms.talbergs@riga.lv/a>

Aiva Stomere

Lietvede – administratore
Tel. + 371 67181184
aiva.stomere@riga.lv

Dace Bāliņa

Projektu vadītāja,
Tel. + 371 67181061
dace.balina@riga.lv

Iveta Sproģe

Projektu vadītāja starptautiskajiem projektiem
Tel. + 371 67181183
Iveta.Sproge@riga.lv

Diāna Supe

Projektu vadītāja,
Tel. + 371 67181465
diana.supe@riga.lv

Agnese Tambaka

Projektu vadītāja,
Tel. + 371 67181814
agnese.tambaka@riga.lv

Kase

Tel. + 371 67181464
jugendstils@riga.lv

Rīgas Jūgendstila centrs

Rīga ir viena no retajām Eiropas pilsētām, kur ir saglabājies ļoti bagāts jūgendstila arhitektūras, mākslas un dizaina objektu klāsts. Rīga ir Eiropas mēroga jūgendstila metropole. Lai akcentētu Rīgas savdabīgo un bagāto jūgendstila mantojumu, un pilsēta palielinātu tūristu plūsmu, ir izveidots Rīgas Jūgendstila centrs.
 
Rīgas Jūgendstila centra darbības aizsākums meklējams 2006. gada 7. martā, kad tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr. 919 „Par darba grupas izveidi jūgendstila centra izveidošanas un uzturēšanas modeļa grupai” toreizējā Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Birka vadībā. 
 
Rīgas Jūgendstila centra mērķi:
  • jūgendstila arhitektūras, mākslas, dizaina, lietišķās mākslas, amatniecības, literatūras un mūzikas apzināšana, izpēte, popularizēšana un saglabāšana;
    tūrisma attīstība;
    pievilcīga un pozitīva Rīgas tēla veidošana;
    Rīgas atpazīstamības veicināšana.
Rīgas Jūgendstila centra uzdevumi:
  • popularizēt jūgendstilu Rīgā, Latvijā un ārvalstīs – informatīvi materiāli, mājas lapa, jūgendstila suvenīru izstrāde sadarbībā ar amatniekiem un māksliniekiem, lekcijas, semināri un konferences par dažādām jūgendstila izpausmēm, ekskursijas un objektu apskate;
  • veicināt un veidot sadarbību ar Eiropas un pasaules jūgendstila pilsētām, piedalīties starptautiskos projektos un sadarbības tīklos;
  • veikt zinātnisko izpēti par Rīgas jūgendstila arhitektūru un mākslu, piesaistot vadošos jūgendstila speciālistus.