Olesunnas jūgendstila centrs

Norvēģijas nacionālais Jūgendstila centrs Olesunnā ir viens no Eiropas Jūgendstila sadarbības tīkla partneriem. Jūgendstila interpretācijas centrs mitinās Olesunnas vēsturiskajā celtnē „Gulbja aptieka”, ko 1904. gadā pēc postošā ugunsgrēka cēlis izcilais norvēģu arhitekts Hagbarts Šite - Bergs. Muzejs ar autentisko interjeru un veiksmīgi integrētajām mūsdienu tehnoloģijām kalpo kā labās prakses piemērs komunikācijai gan ar plašāku auditoriju, gan nozares speciālistiem.

Olesunnas Jūgendstila centrs iesaistījies projektā „Ziemeļu jūgendstila ceļš Rīga – Olesunna”, lai palīdzētu izveidot Rīgas Jūgendstila muzeju ar autentisku jūgendstila priekšmetu krājumu, virtuālo multimediju ekspozīciju un foto izstādi par Rīgas jūgendstila kultūras mantojumu.

Olesunnas Jūgendstila centrs līdzfinansēs foto izstādes viesošanos savā izstāžu zālē, kā arī līdzdarbosies Rīgas muzeja ekspozīcijas saturiskajā izstrādē, daloties pieredzē par jūgendstila interpretācijas centru darbību, multimediju tehnoloģiju izmantošanu, ekspozīciju izveidi, papildināšanu un uzturēšanu.

Vairāk par Olesunnas Jūgendstila centru un tā muzeju uzzināsiet mājas lapā:


http://www.jugendstilsenteret.no/