Jūgendstila ēkas

Mājas fasāde
Mājas plāns
Fasādes skice

Ģertrūdes iela 23 (1909.)

Ēka ar ļoti augsto, kubiskās formās veidoto stūra torni, kas izteiksmīgi akcentē kvartāla stūri, atgādina idealizētu senlatviešu pils tēlu. Ekspresīvā būvapjomu kompozīcija un arhitektonisko elementu artikulācija atbilst 20. gs. divdesmito gadu otrās puses funkcionālisma jeb modernās kustības formveides paņēmieniem.